Spring til indhold

Sammenlægning og nedlægning af boliger

Ønsker du at lægge to eller flere lejligheder sammen, skal du søge om tilladelse. Dette gælder også, hvis du ønsker at nedlægge en lejlighed og for eksempel bruge den til erhverv.

Når du søger om tilladelse til sammenlægning

skal du være ejer af ejendommen eller have en fuldmagt fra denne, og lejlighederne skal være ledige - du kan eventuelt vedlægge kopi af opsigelse fra lejerne, eller en accept fra lejerne om, de gerne vil overtage den sammenlagte bolig.

 

Du skal søge via digital post til Byggesag

  

Forhåndsgodkendelse

Hvis du er ved at købe eller har en ejendom til salg, og gerne vil høre om muligheden for at sammenlægge boligerne, så skriv det i din henvendelse via digital post, så kan vi give dig en forhåndsgodkendelse - den er gældende i et år frem.

 

Vores svartider

på både tilladelse til sammenlægning og på forhåndsgodkendelse er cirka 14 dage.

 

Reglerne for sammenlægning og nedlægning af boliger

finder du i Boligregulerings-loven §46.

 

By- og Kulturforvaltningen