Spring til indhold

Anmeld midlertidige aktiviteter (miljø)

I forbindelse med byggeri, renovering og nedrivning mm., kan der forekomme midlertidige aktiviteter, som er omfattet af særlige miljøregler

Ved midlertidige miljøaktiviteter forstås:

  • Bygge- og anlægsarbejder
  • Nedrivningsaktiviteter
  • Bygningsfacadebehandling
  • Overfladebehandling af fritstående stålkonstruktioner eller andre større fritstående konstruktioner 

Reglerne for aktiviteterne afhænger af flere ting:

Midlertidig aktivitet af længere varighed (over 6 mdr) er omfattet af Bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter.

Aktiviteterne skal anmeldes til kommunen 14 dage før, og nedrivning kræver en byggeansøgning.

By- og Kulturforvaltningen