Spring til indhold

Anmeld midlertidige miljø-aktiviteter over 6 måneder

I forbindelse med byggeri, renovering og nedrivning mm., kan der forekomme midlertidige aktiviteter, som er omfattet af særlige miljøregler.

Ved midlertidige miljøaktiviteter forstås:

  • Bygge- og anlægsarbejder
  • Nedrivningsaktiviteter
  • Bygningsfacadebehandling
  • Overfladebehandling af fritstående stålkonstruktioner eller andre større fritstående konstruktioner 

Reglerne for aktiviteterne afhænger af flere ting:

Midlertidig aktivitet af længere varighed, det vil sige over 6 måneder, er omfattet af Bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter.

Aktiviteterne skal anmeldes til kommunen 14 dage før, og nedrivning kræver en byggeansøgning.

Klima- og Miljøforvaltningen