Spring til indhold

Midlertidig aktivitet (miljø) - dispensation

I forbindelse med byggeri, renovering og nedrivning m.m., kan der forekomme midlertidige aktiviteter, som er omfattet af særlige miljøregler

Ved midlertidige miljøaktiviteter forstås:

  • Bygge- og anlægsarbejder
  • Nedrivningsaktiviteter
  • Bygningsfacadebehandling
  • Overfladebehandling af fritstående stålkonstruktioner eller andre større fritstående konstruktioner 

Reglerne for aktiviteterne afhænger af flere ting:

Midlertidig aktivitet af kortere varighed (under 6 mdr.) er omfattet af Odense Kommunes retningslinjer.

Du kan læse mere retningslinjerne om støv- støj- eller vibrations-frembringende, midlertidige aktiviteter.

 

Nedrivning af bygninger kræver en ansøgning til Byggesag.

By- og Kulturforvaltningen