Spring til indhold

Varelevering i bymidten

Vareaflæsning og kørsel i Odenses gågader er tilladt i tidsrummet kl. 04-11. Uden for dette tidsrum skal læssezonerne uden for gågadeområdet benyttes. Gågaderne er ensrettede - kør kun i kørselsretningen.

Varelevering i gågaden

Varelevering i Odenses gågader er tilladt i tidsrummet kl. 04-11. Parkering i forbindelse med af- og pålæsning af varer skal ske på steder og på en måde, hvor det er muligt for andre køretøjer at komme forbi, og uden at bakke med køretøjet. 

 

Affald som fx indpakning, plastik mv. skal fjernes fra stedet og ikke lægges i de offentlige affaldsspande. 

 

Efter kl. 11 skal varelevering ske fra læssezonerne, som ligger uden for gågadeområdet. Læssezonerne giver mulighed for af- og pålæsning af varer inden for et afgrænset tidsrum. Det fremgår af skiltningen på stedet, hvor længe der må parkeres og læsses varer af i den pågældende læssezone.

 

Kørsel i gågaden

Kørsel i gågaderne skal ske på fodgængernes præmisser. Det betyder, at det skal ske med lav hastighed, og der skal udvises hensyn til fodgængere, cyklister og andre. 

 

Odenses gågader er ensrettet efter princippet, at der køres fra øst mod vest og fra syd mod nord.

 

Indkørsel til gågadeområdet

Til Flakhaven og den østlige del af Vestergade fra Klosterbakken / Sankt Knuds Plads
Til den vestlige del af Vestergade fra Klaregade / Holsedore / Mageløs
Til den nordlige del af Klaregade via Klaregade sydfra
Til Kongensgades sydlige del via Klaregade / Holsedore / Mageløs
Til Kongensgades nordlige del via Dronningensgade. 

 

Få overblik over kørselsretninger i gågaderne, læssezoner og indgangene til kørsel i gågadeområdet på Odense Rundt:

 

 

 

By- og Kulturforvaltningen