Spring til indhold

Kørsel med særtransporter

Det skal du være opmærksom på ved kørsel med særtransport.Hvad er særtransporter?

Særtransporter er kørsel med køretøjer og vogntog, der overskrider de grænser for dimensioner, totalvægt og/eller akseltryk, som er fastsat i Færdselsloven eller forskrifter i henhold til denne.

Hent tilladelse hos politiet

Du skal hente tilladelse hos politiet, hvis du vil køre med transporter, der overskrider følgende grænser:
 
 • Køretøjers bredde
  Et køretøj må hverken i belæsset eller ubelæsset stand have en bredde, der overstiger 2,55 m.
 • Køretøjers længde
  Et køretøj (enkelt) må hverken i belæsset eller ubelæsset stand have en længde, der overstiger 12 m.
  Vogntog bestående af bil med sættevogn må hverken i belæsset eller ubelæsset stand have en længde, der overstiger 16,50 m.
  Vogntog må hverken i belæsset eller ubelæsset stand have en længde, der overstiger 18,75 m (kan ikke fraviges).
  Vogntog bestående af motordrevet køretøj med påhængsvogn eller påhængsredskab (bortset fra lastbil med påhængsvogn) må hverken i belæsset eller ubelæsset stand have en længde, der overstiger 18,50 m.
 • Køretøjers højde
  Et køretøj må hverken i belæsset eller ubelæsset stand have en højde, der overstiger 4,00 m.
 • Køretøjers akseltryk
  Et køretøj må hverken i belæsset eller ubelæsset stand køre på vejen, hvis trykket, der overføres til vejen fra hjulene på en aksel (akseltrykket), overstiger 10 ton.
 • Køretøjers totalvægt
  Vogntog bestående af bil med registreringspligtigt påhængskøretøj må maksimalt veje 48 ton. Andre vogntog må maksimalt veje 44 ton.

 

By- og Kulturforvaltningen