Spring til indhold

Modulvogntog

Ansøg om adgang med modulvogntog til din virksomhed.

Et modulvogntog kræver ekstra plads til svingmanøvrer. Derfor må modulvogntog kun køre på den del af vejnettet, der er godkendt til det. En strækning kan kun blive godkendt til kørsel med modulvogntog, hvis modulvogntoget kan komme sikkert frem under overholdelse af færdselsloven. Se det godkendte vejnet for modulvogntog her
 
Det er muligt for en virksomhed at ansøge om udvidelse af modulvogntogsnettet gennem "virksomhedsordningen". Denne ordning giver mulighed for etablering af nye modulvogntogsruter, hvor din virksomheden som udgangspunkt selv skal dække de omkostninger, der er forbundet med at forbedre vejstrækningerne, så de kan indgå som en del af det godkendte vejnet for modulvogntog.

 

Ønsker du at ansøge Odense Kommune om en ny modulvogntogsrute skal du benytte denne skabelon og sende den i udfyldt stand til trafik@odense.dk 

By- og Kulturforvaltningen