Spring til indhold

Private brønde og boringer

Der er cirka 250 private brønde og boringer i kommunen.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Private brønde og boringer kan forsyne op til ni husstande, men ofte er der kun koblet 1-2 husstande på den samme brønd eller boring.

 

Kommunen fører som udgangspunkt tilsyn med, at drikkevandet fra private brønde og boringer opfylder de gældende krav til vandkvaliteten.

 

I drikkevandsbekendtgørelsen fra den 27. oktober 2017 er der indført en del ændringer i forhold til tidligere.

Blandt andet er en række vandforsyninger, ikke længere omfattet af bekendtgørelsens krav - og de skal dermed ikke længere kontrolleres.
Den gældende drikkevandsbekendtgørelse kan læses her

 

Hvis du i din husstand får vand fra egen brønd eller boring, og du kun bruger vandet i din egen husstand, er du ikke længere omfattet af krav om kontrol. Du er dermed selv ansvarlig for, at vandet er rent.

Odense Kommune anbefaler dog fortsat, at vand fra private brønde og boringer, der bruges til drikkevand, undersøges mindst hvert 5. år.

 

Hvis du derimod indvinder vand fra egen brønd eller boring, og vandet bruges i forbindelse med kommercielt eller offentligt formål (fx udlejningsformål, dagpleje, salg af frugt og grønt, vask af malkeaggregater mv.), så er du stadig omfattet af bekendtgørelsens krav. Kravene vil i mange tilfælde være skærpet i forhold til de hidtidige krav.

 

Det gælder stadig - jf. Vandforsyningsloven - at kommunen skal reagere på forhold, hvor vand til husholdningsbrug eller anden følsom anvendelse, vurderes at indebære en risiko for sundheden.

 

Læs mere om private brønde/boringer:

 

 

Du er også velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål om drikkevand fra private brønde og boringer.

Klima- og Miljøforvaltningen