Spring til indhold

Tilslutning til vandværk

Forhold der gør sig gældende ved tilslutning af vandværk.

Hvis du ønsker at få ejendommen tilsluttet et vandværk, skal du kontakte dit lokale vandværk direkte.

Du kan finde netop dit vandværk her

Når ejendommen er tilsluttet et vandværk, skal brønden eller boringen sløjfes.


I særlige tilfælde kan der - efter ansøgning og en konkret vurdering af sagen - opnås tilladelse til fortsat at anvende vand fra brønden eller boringen til erhvervsmæssige formål.

Der gives ikke tilladelse til at anvende vandet til hobbybrug, havevanding, bilvask mv.

 

  

 

 

Klima- og Miljøforvaltningen