Spring til indhold

Sådan læses resultatet af vandprøven

 Resultat af vandprøver.

Analysens resultat viser om vandet er egnet til
drikke- og husholdningsbrug.
Resultatet giver også en indikation af,
om brønden/boringen er tæt.

Analysen - en såkaldt ”forenklet kontrol”
- af vandet fra brønden/boringen ser på: 

1. Vandets udseende og lugt
2. Ledningsevne
3. pH
4. Indhold af nitrat
5. Indhold af arsen 
6. Coliforme bakterier
7. E. coli
8. Kimtal ved 22 °C
 
Forklaring på analyser, der indgår i forenklet kontrol - og kravværdierne til drikkevandet

Er vandkvaliteten i orden, vil der gå ca. 5 år inden næste analyse skal foretages.

 

Hvis kvaliteten ikke er i orden

Hvis vandkvaliteten ikke er i orden, vil kommunen meddele dig, som ejer brønden eller boringen, hvornår næste analyse skal foretages og om din brønd/boring eventuelt skal udbedres.
Hvis vandkvaliteten gentagne gange ikke overholder kravværdierne til drikkevand, kan kommunen stille krav om, at din ejendom tilsluttes et vandværk. 

Klima- og Miljøforvaltningen