Spring til indhold

Ny boring

Du skal altid søge om tilladelse til etablering af en ny boring

Kontakt Natur og Vandmiljø for at ansøge.

 

Er der mulighed for at tilslutte til vandværk, giver Odense Kommune som hovedregel ikke tilladelse til en ny boring til forsyning af husholdningen.

Alle ejendomme i kommunen kan tilsluttes et vandværk ifølge vandforsyningsplanen.

 

Derfor vil der kun i sjældne tilfælde blive givet tilladelse til en ny boring.

Inden en eventuel du søger om tilladelse til etablering af ny boring, bør du undersøge omkostningerne ved en ny boring kontra en tilslutning til vandværk.

Investeringen i en ny boring kan være spildt, hvis det viser sig, at vandkvaliteten ikke er i orden. Tilslutning til et vandværk er derfor en mere sikker løsning.

Se også vandforsyningsloven om dine pligter og rettigheder i forbindelse med vandforsyning.

 

Klima- og Miljøforvaltningen