Spring til indhold

Vandbehandling

Hvis kvaliteten af vandet fra en brønd eller boring ikke er tilfredsstillende, er det muligt at købe anlæg, der kan rense eller behandle vandet.

Du skal være opmærksom på, at opsætning af visse typer af behandlingsanlæg kræver en tilladelse fra kommunen. Dette gælder for anlæg til fjernelse af f.eks. bakterier, pesticider og nitrat.


Du kan ikke forvente tilladelse til opsætning af disse anlæg, da anlæggene kræver teknisk indsigt og vedligeholdelse.

Miljøstyrelsen betegner da også disse anlæg, som avanceret vandbehandling.

Anlæg til fjernelse af jern og mangan kræver ikke tilladelse.

Klima- og Miljøforvaltningen