Spring til indhold

Tilladelse til fortsat at anvende vand fra brønd/boring til erhvervsmæssige formål

.

Selvom din ejendom er blevet tilsluttet vandværket, er det i enkelte tilfælde muligt - efter ansøgning og en konkret vurdering af sagen - at opnå tilladelse til fortsat at bruge vandet fra brønden/boringen til erhvervsmæssige formål.

Odense Kommune giver ikke tilladelse til at bruge vand fra brønden eller boringen til hobbybrug, f.eks. ”hobby-dyrehold”, havevanding, bilvask og lignende.

Ansøgningsskema (til erhvervsmæssige formål) fås hos:

Vand og Natur
Odense Kommune
Tlf. nr. 24 79 55 98 eller 65 51 25 25
E-mail: bila@odense.dk eller miljo@odense.dk

Hvis du får tilladelse, må du forvente, at tilladelsen vil indeholde vilkår om bl.a. indretning af anlægget, opsætning af vandmåler og indberetning af det årlige vandforbrug til kommunen.

 

Begrænset vandressource

I nogle områder er vandressourcen så begrænset, at Odense Kommune ikke kan give tilladelse til erhvervsmæssige formål. Ligger brønden i et sådant område vil Odense Kommune fastholde kravet om sløjfning af brønden eller boringen.

Klima- og Miljøforvaltningen