Spring til indhold

Tilladelse til fortsat at anvende vand fra brønd/boring til erhvervsmæssige formål

Tilladelse til fortsat at anvende vand fra brønd/boring til erhvervsmæssige formål

Selvom din ejendom er blevet tilsluttet vandværket, er det i enkelte tilfælde muligt - efter ansøgning og en konkret vurdering af sagen - at opnå tilladelse til fortsat at bruge vandet fra brønden/boringen til erhvervsmæssige formål.

 

Odense Kommune giver ikke tilladelse til at bruge vand fra brønden eller boringen til hobbybrug, f.eks. ”hobby-dyrehold”, havevanding, bilvask og lignende.

Ansøgningsskema (til erhvervsmæssige formål) fås ved henvendelse til Natur og Vandmiljø i Odense Kommune.

Hvis du får tilladelse, må du forvente, at tilladelsen vil indeholde vilkår om bl.a. indretning af anlægget, opsætning af vandmåler og indberetning af det årlige vandforbrug til kommunen.

 

Begrænset vandressource

I nogle områder er vandressourcen så begrænset, at Odense Kommune ikke kan give tilladelse til erhvervsmæssige formål.

 

Ligger brønden i et sådant område vil Odense Kommune fastholde kravet om sløjfning af brønden eller boringen.

Klima- og Miljøforvaltningen