Spring til indhold

Sløjfning af brønde og boringer

Forhold der gør sig gældende ved sløjfning af brønde og boringer.

For at beskytte grundvandet har politikerne i Odense Kommune besluttet, at brønde og boringer skal sløjfes, når de ikke længere benyttes til husholdningsbrug, f.eks. når ejendommen tilsluttes vandværket. 

Dette fremgår af vandforsyningsplan 2018-2030

 

Hvorfor skal brønden/boringen sløjfes?

Brønde/boringer er åbne forbindelser mellem jordoverfladen og grundvandet. Derfor risikerer man, at forurenende mikroorganismer og kemiske stoffer siver ned til grundvandet. Desuden udgør de en risiko for dyr og mennesker, der kan falde i brønden.

 

Hvordan foregår sløjfningen?

 

En sløjfning skal foretages af en fagmand med A-bevis. Du må ikke selv sløjfe anlægget - jævnfør lovgivningen om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land.

Ved sløjfningen fjerner fagmanden installationerne i brønden/boringen. Anlægget renses, fyldes med rene materialer og forsegles. Forseglingen sikrer, at der ikke kan ske forurening af grundvandet via anlægget.

Du kan læse mere om sløjfning i denne folder

Klima- og Miljøforvaltningen