Spring til indhold

Pesticider i drikkevand

Pesticider i drikkevandet.

På grund af haveejere og landmænds anvendelse af pesticider (specielt til bekæmpelse af ukrudt) er grundvandet mange steder blevet forurenet med rester af pesticider.

 

Lige nu er der et ud af ni vandværker i Odense Kommune (Lindved Vandværk), der leverer drikkevand, der overskrider drikkevandsbekendtgørelsens grænseværdi for indhold af pesticider eller andre organiske mikroforureninger, og de arbejder på at finde en løsning hurtigst muligt.  

 

 

By- og Kulturforvaltningen