Spring til indhold

Pesticider i drikkevand

Pesticider i drikkevandet.

På grund af haveejere og landmænds anvendelse af pesticider (specielt til bekæmpelse af ukrudt) er grundvandet mange steder blevet forurenet med rester af pesticider.

 

Alle vandværker i Odense Kommune leverer vand, der overholder kvalitetskravene for indhold af pesticider.  

 

 

Klima- og Miljøforvaltningen