Spring til indhold

Tømning af bundfældningstanke 

På de fleste ejendomme, der ikke er kloakeret eller har etableret forbedret rensning, udledes spildevandet via en bundfældningstank, også kaldet septik- eller trix-tank.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Hvis du har en bundfældningstank på din ejendom, så er der regler omkring tømning af denne.

 

Tømnings-ordningen gælder for alle ejendomme, der ikke er tilsluttet offentlig kloak eller har en samletank.

Formålet med ordningen er at sørge for, at alle bundfældningstanke tømmes én gang om året, og for at sikre deres funktion.

 

Du kan læse reglerne i Regulativ for tømning og kontrol af bundfældningstanke.

 

Skal du etablere en ny tank, kan du læse om de forskellige muligheder på siden om spildevand i det åbne land.

Klima- og Miljøforvaltningen