Spring til indhold

Affaldsplan

Odense Kommunes affaldsplan 2014-2024 blev vedtaget af byrådet d. 29. oktober 2014.

Forud for vedtagelsen af affaldsplanen havde den været i offentlig høring. Alle indkomne bemærkninger har været til politisk behandling i byrådet inden den endelige plan blev vedtaget.

Affaldsplanen er et styrings- og planlægningsværkstøj, som danner baggrund for affaldshåndteringen i Odense Kommune.

 

Se Affaldsplan 2014-2024

By- og Kulturforvaltningen