Spring til indhold

Byggeaffald og anlægsaffald

Inden nedrivningsarbejde og renoveringsarbejde skal bygge- og anlægsaffald anmeldes til Odense Kommune

Bygge- og anlægsaffald skal anmeldes til Odense Kommune, hvis der er tale om nedrivningsarbejde, renoveringsarbejde eller vedligeholdelsesarbejdet som:

  1. Frembringer mere end 1 ton affald, eller

  2. Arbejdet omfatter udskiftning af termoruder, som kan være fremstillet i perioden 1950-1977.

Inden arbejdet påbegyndes skal der foretages en screening for problematiske stoffer. Resultaterne af screeningen danner baggrund for en kortlægning. En kortlægning er en grundig gennemgang af bygningen inklusiv analyseresultater, affaldsmængder, forureningsgrad, planlagt bortskaffelse og så videre.

Grænseværdier for forurenet og farligt bygge- og anlægsaffald i Odense Kommune

Læs om grænseværdier for forurenet og farligt bygge- og anlægsaffald i Odense Kommune

Du kan også læse Regler for aflevering af asbest og eternit - gældende fra den 1. juni 2023

Arbejdet må først påbegyndes når affaldsanmeldelsen er godkendt

Bygherrer har altid ansvaret for at bygge- og anlægsaffaldet er anmeldt korrekt og fyldestgørende. En fyldestgørende anmeldelse af bygge- og anlægsaffald skal indsendes til Odense Kommune senest 14 dage inden arbejdet påbegyndes. Arbejdet må påbegyndes når anmeldelsen er godkendt.


Klima- og Miljøforvaltningen