Spring til indhold

Affaldssortering i Odense Kommune

Hvordan skal du sortere dit affald?

Odense er en grøn by at bo i. Vi sorterer affald i disse kategorier, som alle hentes ved husstanden: 

  • Papir og småt pap
  • Glas og metal
  • Madaffald
  • Restaffald

Derudover kan du bestille afhentning af farligt affald, småt elektronik og storskrald ved husstanden.

 

Odense Kommune har otte genbrugsstationer, som er klar til at modtage affald alle ugens dage. Genbrugsstationerne har over 40 forskellige containere, hvor du kan aflevere alt fra køleskabe til haveaffald. Hele 88% af det affald, der modtages på Odenses genbrugsstationer, genbruges eller genanvendes. 

Læs mere om sorteringen ved husstanden og på genbrugsstationen:

Gå til Odense Renovations hjemmeside

 

Mere sortering på vej

Ifølge regeringens klimaplan fra 2020 skal alle kommuner fremadrettet hente de samme 10 affaldsfraktioner ved alle husstande i Danmark. Odense Kommune og Odense Renovation har lavet et forslag til en ny indsamlingsordning med de 10 regulativer. Forslaget skal vedtages politisk.

 

Hvad bliver nyt for dig som borger?

De 10 affaldsfraktioner, som skal indsamles ved husstandene, er:

Det nye vil være, at du nu får hentet plast ved din husstand. Samtidig skal du til at sortere mad- og drikkekartoner til genanvendelse. Det er kartoner fra mælk, yoghurt, juice, saft og madkartoner fra fx flåede tomater.

 

I forslaget lægges der op til, at hård og blød plast indsamles i en beholder med enkelt-kammer sammen med mad- og drikkekartoner, som efterfølgende sorteres fra hinanden. 


Derudover lægges der op til, at du vil kunne få hentet tøj og tekstil, som ikke kan genbruges. Det foreslås, at tekstilaffaldet indsamles i poser sammen med papir og småt pap i den nuværende beholder. Genbrugeligt tekstil skal fortsat afleveres til direkte genbrug i en container på genbrugsstationen, eller i dem der er placeret i bybilledet. Tøj til genbrug kan også afleveres i en af de velgørende organisationers mange genbrugsbutikker.

Læs mere om den nye ordning hos Odense Renovation

 

Se hvordan du sorterer dit affald

By- og Kulturforvaltningen