Spring til indhold

Affaldssortering i Odense Kommune

Hvordan skal du sortere dit affald?

Odense er en grøn by at bo i. Vi sorterer affald i disse kategorier, som alle hentes ved husstanden: 

  • Papir og småt pap
  • Glas og metal
  • Madaffald
  • Restaffald

Derudover kan du bestille afhentning af farligt affald, småt elektronik og storskrald ved husstanden.

 

Odense Kommune har otte genbrugsstationer, som er klar til at modtage affald alle ugens dage. Genbrugsstationerne har over 40 forskellige containere, hvor du kan aflevere alt fra køleskabe til haveaffald. Hele 88% af det affald, der modtages på Odenses genbrugsstationer, genbruges eller genanvendes. 

Læs mere om sorteringen ved husstanden og på genbrugsstationen:

Gå til Odense Renovations hjemmeside

 

Se hvordan du sorterer dit affald

By- og Kulturforvaltningen