Spring til indhold

Affaldssortering

Hvordan skal du sortere dit affald? Læs her om den nye ordning for affaldssortering i Odense Kommune og kom til info-møder om den nye ordning.

Se hvordan du sorterer dit affald

Ny affaldssortering i Odense Kommune

I oktober 2019 er de første husstande overgået til den ny affaldsordning i Odense Kommune. Her skal papir, småt pap, glas, metal, madaffald og restaffald nu sorteres ved husstanden. Udrulningen af den nye affaldsordning forventes at tage halvandet år.

 

Her kan du se, hvornår din husstand overgår til den nye ordning. Har du spørgsmål eller kommentarer til den nye affaldsordning, skal du kontakte Odense Renovation.

 

Kom til informationsmøde om affaldsordningen

 

I efteråret 2019 har vi holdt en række informationsmøder om den ny affaldssortering rundt omkring i byen. I vinteren og foråret 2020 fortsætter vi rækken af informationsmøder. Her kan du komme og høre mere om den nye ordning, og hvad den betyder for dig.

 

Vi vil blandt andet fortælle om overgangen til den nye ordning, og hvordan du fremover skal sortere dit affald. Du vil også kunne høre, hvad der sker med affaldet, når vi henter det, og du har naturligvis mulighed for at stille spørgsmål.

 

Her kan du finde tid og sted for de kommende møder:    

  • Onsdag den 13. maj kl. 19-20 i Bellinge Idrætscenter 

Læse meget mere om den nye affaldsordning hos Odense Renovation

By- og Kulturforvaltningen