Spring til indhold

Affaldssortering

Hvordan skal du sortere dit affald? Ny ordning for affaldssortering i Odense Kommune.

Se hvordan du sorterer dit affald

Ny affaldssortering i Odense Kommune

I oktober 2019 er de første husstande overgået til den ny affaldsordning i Odense Kommune. Her skal papir, småt pap, glas, metal, madaffald og restaffald nu sorteres ved husstanden. Udrulningen af den nye affaldsordning forventes at tage halvandet år.

 

Her kan du se, hvornår din husstand overgår til den nye ordning. Har du spørgsmål eller kommentarer til den nye affaldsordning, skal du kontakte Odense Renovation.

 

Læse meget mere om den nye affaldsordning hos Odense Renovation

By- og Kulturforvaltningen