Spring til indhold

Affaldssortering i Odense Kommune

Hvordan skal du sortere dit affald?

Ifølge regeringens klimaplan fra 2020 skal alle kommuner fremadrettet hente de samme 10 affaldsfraktioner ved alle husstande i Danmark.

I Odense henter Odense Renovation allerede de fleste. Plast- og mad- og drikkekartoner samt tekstilaffald er dog nye fraktioner i Odense Kommune.

De 10 affaldsfraktioner, som skal indsamles ved husstandene

  • Restaffald
  • Madaffald
  • Papir
  • Pap
  • Glas
  • Metal
  • Farligt affald inkl. batterier
  • Plast (ordning er ved at blive udrullet)
  • Mad- og drikkekartoner (ordning er ved at blive udrullet)
  • Tekstilaffald (ordning er under planlægning)

 

Odense Kommune har derudover otte genbrugsstationer, som er klar til at modtage affald alle ugens dage. Genbrugsstationerne har over 40 forskellige containere, hvor du kan aflevere alt fra køleskabe til haveaffald. Hele 88% af det affald, der modtages på Odenses genbrugsstationer, genbruges eller genanvendes. 

Læs mere om ordningerne samt sorteringen ved husstanden og på genbrugsstationen på Odense Renovations hjemmeside:

Gå til Odense Renovations hjemmeside

Se hvordan du sorterer dit affald

Klima- og Miljøforvaltningen