Spring til indhold

Tilladelse til at krydse vandløbene Vejrup Å, Daltofterenden og Krags Å med elkabel

LIFA A/S har fået tilladelse til krydsning af Vejrup Å, Daltofterenden og Krags Å

LIFA A/S har på vegne af Vores Elnet A/S den 22. december 2023 ansøgt om tilladelse til at krydse vandløbene Vejrup Å, Daltofterenden og Krags Å i Odense Kommune i forbindelse med anlæg af et 60 kV jordkabelanlæg fra Bullerup til kommunegrænsen mod Kerteminde.

Her skal eksisterende luftledninger fjernes og erstattes af et jordkabelsystem.


Projektbeskrivelse og placering kan læses i ansøgningsmaterialet og tilhørende bilag.


Se klagevejledning og kontaktinformationer i afgørelsen.

Her kan du også læse om vilkår og betingelser for godkendelsen.


Alle materialer - inklusive tilladelsen (afgørelse) - kan hentes som PDF her:

 

Afgørelse efter Vandløbsloven

Myndighedsansøgning

Bilag: Vejledende graveprofil

Arealplaner

Klima- og Miljøforvaltningen