Spring til indhold

Afgørelse om reduktion af skovbyggelinjen inden for området for lokalplan nr. 4-1045

Miljø- og Fødevareministeriet har den 6. marts 2023 godkendt reduktionen af skovbyggelinjen.

Reduktion af skovbyggelinje

Odense Kommune har søgt om reduktion af skovbyggelinjen for lokalplan nr. 4-1045 Udvidelse af Odense Congress Center. Lokalplanen blev vedtaget den 31. august 2022.

Miljø- og Fødevareministeriet har godkendt ansøgningen - du kan her læse hele afgørelsen om reduktion af skovbyggelinjen inden for området for lokalplan nr. 4-1045.

Kommunen skal offentliggøre Miljøstyrelsens afgørelse, jf. § 7 i bekendtgørelse om bygge- og beskyttelseslinjer.
Denne afgørelse kan ikke påklages til miljøministeren eller til anden administrativ myndighed, jf. § 47 i bekendtgørelse nr. 1514 af 25. juni 2021 om delegation af opgaver og beføjelser til Miljøstyrelsen.

By- og Kulturforvaltningen