Spring til indhold

Tilladelse til etablering af vådområdeprojekt Lindved Å

I forbindelse med at Odense kommune ønsker at anlægge et vådområde ved Lindved Å, udsendes der hermed en afgørelse om tilladelse til restaureringsprojektet efter vandløbsloven.

Hent tilladelse inkl. klagevejledning

 

Bilag 

Bilag 1, 2 og 3 ligger i selve afgørelsen, de øvrige bilag kan ses herunder.

 

Bilag 4 - Detailprojekt: Lindved Å Vådområde 

Bilag 5 - Bilag til detailprojekt 

Bilag 6 - Teknisk notat: Vurdering af vandstand ved jernbanebroen

 

Der er 4 ugers klagefrist fra afgørelsen er annonceret med mulighed for at påklage Odense Kommunes afgørelse.

 

Klima- og Miljøforvaltningen