Spring til indhold

Udledningstilladelse til VandCenter Syd

Tilladelse til udledning af skyllevand, tagvand, bygningsbevarende dræn.

VandCenter Syd har ansøgt om tilladelse til udledning af filterskyllevand samt lovliggørelse af udledning af tag- og drænvand fra Dalumværket til Odense Å.


Udledningstilladelsen ansøges ifm. etablering af ny klaringsbeholder til skyllevand.


Tilladelsen er opdelt i 2 afsnit, hvor afsnit 1 indeholder en teknisk beskrivelse og vurdering af projektet og afsnit 2 indeholder vilkår til udledningen samt klagevejledning.

I henhold til § 28 i miljøbeskyttelsesloven, lovbek. nr.48 af 12. januar 2024 samt bek. 1433 af 21. november 2017 meddeles herved tilladelse til udledning af tag-, bygningsdræn og filterskyllevand fra Dalumværket.


Hent tilladelsen her inkl. beskrivelse, vurdering, afgørelse, klagevejledning og bilag (samlet PDF)

Klima- og Miljøforvaltningen