Spring til indhold

Miljøtilladelse til husdyrbruget på Bindekildevej 65

Her finder du §16b-miljøtilladelse til husdyrbruget på Bindekildevej 65, 5250 Odense SV

Odense Kommune har meddelt miljøtilladelse efter husdyrbruglovens § 16b til svineproduktionen på Bindekildevej 65, 5250 Odense SV.


Tilladelsen er givet i henhold til § 16b i lov nr. 520 af 1. maj 2019 om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. (husdyrbrugloven).


Der kan klages over afgørelsen. En eventuel klage skal indsendes via Klageportalen, og den skal indsendes senest den 17. april 2023 for at blive behandlet. Klagevejledningen fremgår af tilladelsen.

Materiale om tilladelsen:
Endelig § 16b-tilladelse Bindekildevej 65

Ansøgningsskema nr 238288 version 1


Hermed søges om 16 b tilladelse på Vindekærgård, Bindekildevej 65, 5250 Odense SV tilhørende Lars Ejnar Larsen, Østagervej 87, 5220 Odense SØ. Vissenbjerg den 25. januar 2023


Nærmere oplysninger om sagen kan fås ved henvendelse til Odense Kommune, Klima- og Miljøforvaltningen, Natur og Klima, Nørregade 36, 5000 Odense C. på tlf. 66131372 eller via e-mail: kmf@odense.dk.


Klima- og Miljøforvaltningen