Spring til indhold

Tilladelse til udledning af overfladevand - Hedebækken, Borreby Møllebæk og Højbjergafløbet

Tilladelse til udledning af overfladevand fra højhastighedsjernbane til Hedebækken, Borreby Møllebæk og Højbjergafløbet.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Vejdirektoratet anlægger sammen med Banedanmark en ny dobbeltsporet højhastighedsjernbane fra Odense Vest til Kauslunde, øst for Middelfart. Denne afgørelse giver tilladelse til udledning af overfladevand fra togbanen.

Denne afgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. Anlægsmyndigheden kan påklage afgørelsen til Transportministeren.

Hvis afgørelsen eller dens vilkår ønskes prøvet ved domstolene skal søgsmål være anlagt inden 6 måneder.

 

Se tilladelsen som PDF nederst på siden.

Hent tilladelse udledning af overfladevand
Hedebækken, Borreby Møllebæk, Højbjergafløbet

Klima- og Miljøforvaltningen