Spring til indhold

Afgørelse om ikke VVM-pligt for gennemførsel af Lindved Å vådområdeprojekt

Odense Kommune har modtaget en ansøgning om realisering af vådområde-projekt ved Lindved Å, beliggende i ådalen mellem Volderslev og Højby.

I forbindelse med at Odense kommune ønsker at anlægge et vådområde ved Lindved Å, udsendes der hermed en afgørelse om at projektet ikke er underlagt VVM pligt.

 

Hent afgørelse om ikke VVM-pligt

Bilag 

VVM-screening

Detailprojekt: Lindved Å Vådområde

 

Projektkort

Tegning 3A

Tegning 3B

Tegning 3C

Tegning 3D

 

Der er 4 ugers klagefrist fra afgørelsen er annonceret med mulighed for at påklage Odense Kommunes afgørelse. Klagefristen er dermed 12. juli 2024.

Klagevejledning

Klima- og Miljøforvaltningen