Spring til indhold

Tilladelse til midlertidig grundvandssænkning og eventuel kompenserende reinjektion ved Pakhus Kajen


Tilladelse til midlertidig grundvandssænkning og eventuel kompenserende reinjektion i forbindelse med etablering af nyt udskilleranlæg, sandfang samt regn- og spildevandsledninger ved Pakhus Kajen.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Odense Kommune har med hjemmel i Vandforsyningsloven §26 og Miljøbeskyttelseslovens §19 meddelt tilladelse til midlertidig grundvandssænkning og eventuel kompenserende reinjektion ved Pakhus Kajen.

Det sker i forbindelse med etablering af nyt udskilleranlæg, sandfang samt regn- og spildevandsledninger på Pakhus Kajen.

Odense Kommune vurderer ikke, at aktiviteten vil være omfattet af VVM-bekendtgørelsens krav om VVM-screening. Vurderingen tager udgangspunkt i arbejdets midlertidige karakter, der ikke vil have en væsentlig skadelig indvirkning på miljøet.

(Bemærk venligst, at nedenstående dokument ikke er skærmlæser-venligt eller optimeret til svagtseende. Vi beklager og anbefaler at ringe i stedet for nærmere info ved behov på direkte telefon 4021 9789 (dog ferie uge 29 til 31) eller borgerservice på 66 13 13 72).

 

Hent afgørelsen inklusive ansøgning, tilladelse, vilkår og retningslinjer for klage 

Klima- og Miljøforvaltningen