Spring til indhold

Tilladelse til at krydse vandløbet Fraugde Bæk med elkabel

Der meddeles godkendelse efter vandløbsloven til at krydse vandløbet Fraugde Bæk med elkalbel på matrikel nr. 17et Fraugde By, Fraugde og 1a Fraugdegård Hgd., Fraugde.

Krydsningen sker i forbindelse med nettilslutning af den kommende solcellepark ved Ørbækvej.
Ledningsejer er Better Energy.

Vilkår og betingelser for godkendelsen kan læses i selve tilladelsen herunder.

Hent afgørelse om tilladelse til krydsning af Fraugde Bæk med elkabel

Klima- og Miljøforvaltningen