Spring til indhold

Tilladelse til udledning af tag- og overfladevand fra Nyt OUH

DHI A/S ansøger, på vegne af Nyt OUH, om tilladelse til udledning af overfladevand fra tage, befæstede arealer og veje til Killerup Rende via regnvandsbassiner.

På nuværende tidspunkt har Medic OUH en 'Midlertidig tilladelse til udledning af oppumpet terrænnært grundvand og af overfladevand under anlægsarbejderne på Nyt OUH'.

Denne tilladelse vil erstatte ovenstående midlertidige tilladelsen af d. 17. februar 2016.

 

Nedenstående dokument med tilladelse indeholder også teknisk beskrivelse, vurdering af projektet, vilkår for udledning samt klagevejledning.

Hent udledningstilladelse (PDF)

Bilaget viser udsnit fra ansøgningen med modelopsætning og resultat af beregning. 

 

Bemærk, bilag er ikke webtilgængeliggjort. Kontakt for telefonisk uddybning af eventuelt ikke tilgængeligt indhold af dokumentet.

Hent bilag til udledningstilladelse (PDF)

 

 

Klima- og Miljøforvaltningen