Spring til indhold

Tilladelse til ændring af bådebro ved Dalum Havn

Her finder du tilladelsen til ændring af badebro ved Dalum havn - inkl. klagevejledning

Fredningsnævnet for Fyn har givet dispensation til ændring af en bådebro ved Dalum Havn. Odense Kommune har i forlængelse af denne dispensation givet tilladelse til ændringen af bådebroen i medfør af vandløbsloven.

 

Du finder det relevante materiale her: 

Tilladelse til ændring af bådebro ved Dalum Havn – inkl. klagevejledning (PDF)

Bilag: Ansøgning til Fredningsnævnet for Fyn af 8. juli 2022 (PDF)

Bilag: Afgørelse fra Fredningsnævnet for Fyn af 19. marts 2023 (PDF)

Bilag: Udtalelse vedr. Dalum Havn af 7. juli 2022


Klima- og Miljøforvaltningen