Spring til indhold

Reduktion af skovbyggelinje inden for området for lokalplan nr. 4-1083

Miljøministeriet har den 15. maj 2024 godkendt reduktionen af skovbyggelinjen.

Reduktion af skovbyggelinje

Odense Kommune har søgt om reduktion af skovbyggelinje for lokalplan nr. 4-1083 – Erhvervsområde i Tietgenbyen Nord. Lokalplanen blev vedtaget den 8. maj 2024.

Miljøministeriet har godkendt ansøgningen - du kan her læse hele afgørelsen om reduktion af skovbyggelinjen inden for området for lokalplan nr. 4-1083.

Kommunen skal offentliggøre Miljøstyrelsens afgørelse, jf. § 7 i bekendtgørelse om bygge- og beskyttelseslinjer.
Denne afgørelse kan ikke påklages til miljøministeren eller til anden administrativ myndighed, jf. § 47 i bekendtgørelse nr. 1514 af 25. juni 2021 om delegation af opgaver og beføjelser til Miljøstyrelsen.

By- og Kulturforvaltningen