Spring til indhold

Tilladelse til at krydse vandløbet Åsum Bæk med elkabel

Der meddeles godkendelse efter vandløbsloven til at krydse vandløbet Åsum Bæk med elkabel på matrikel nr. 21a, Åsum By, Åsum

Krydsningen sker i forbindelse med etablering af ny kabelforbindelse mellem eksisterende højspændingsstation Fraugde og Odense SØ, som skal erstatte eksisterende luftledningsforbindelse på strækningen.

Projektbeskrivelse og placering kan læses ansøgningsmaterialet.

Vilkår og betingelser for godkendelsen kan læses i selve afgørelsen.

Se afgørelse om krydsningstilladelse (PDF)

 

Ansøgning følger. Har du behov for at læse den før, den er tilgængelig på hjemmesiden, så kontakt ravni@odense.dk for at få den tilsendt via mail.

Klima- og Miljøforvaltningen