Spring til indhold

Tilladelse til udledning af tag- og overfladevand ved Pakhuskajen til Odense Kanal

I henhold til § 28 i miljøbeskyttelsesloven, lovbek. nr. 5 af 3. januar 2023 meddeller Odense Kommune tilladelse til udledning af tag og overfladevand fra fra et større område nær havnen, via renseforanstaltning etableret på Pakhuskajen, til Odense Kanal via Havnebassinet.

Anlægget etableres i forbindelse med de kommende års gennemgribende omdannelse af bydelene Odense Havn og Nørrebro, som et led i visionerne om at forvandle Odense fra at være stor dansk by til dansk storby.

 

Tilladelsen er opdelt i 2 afsnit. Afsnit 1 indeholder en teknisk beskrivelse og vurdering af projektet.

 

Afsnit 2 indeholder vilkår til udledningen samt klagevejledning.

Hent tilladelsen med alle afsnit her

Klima- og Miljøforvaltningen