Spring til indhold

Sagsbehandlingstider - Ældre- og Handicapforvaltningen

Her finder du en oversigt over sagsbehandlingstider på de forskellige lovområder i Ældre- og Handicapforvaltningen.

Vores sagsbehandlingstider er lavet, så de giver os mulighed for at yde en sagsbehandling med den rette kvalitet, og så der er tid til at indhente relevante og lovpligtige oplysninger fra andre instanser. 

På nogle områder vil indsatsen blive sat i gang, før sagsbehandlingen er afsluttet. Det gælder for eksempel ved personlig pleje, madservice og ved aflastning til ægtefælle og pårørende. På disse områder kan hjælpen nemlig sættes i gang med det samme, hvis behovet er akut.

På hjælpemiddelområdet kan der være kortere sagsbehandlingstider end anført, hvis vi har hjælpemidlerne på lager. 

 

Serviceloven

Sundhedsloven

 

Ældre- og Handicapforvaltningen