Spring til indhold
Nyhed

Ny bystrategi sætter ambitiøs og tydelig retning for fremtidens Odense

06-11-2019

Odense Byråd har nu behandlet høringssvarene til "Bystrategi 2019 - Fra stor dansk by til dansk storby - en storby med omtanke", der er visionen og den overordnede strategi for udviklingen af Odense frem mod 2030.

Bystrategien sætter rammerne for Odense udvikling frem mod 2030 

Bystrategi 2019, som nu er blevet endeligt vedtaget af byrådet, sætter en ambitiøs og tydelig retning for udviklingen af fremtidens bæredygtige by. Den beskriver byrådets ambitioner for fremtidens velfærd, byens fysiske og mentale transformation til storby og den fortsatte udvikling i vækst og beskæftigelse.

Bystrategien udgør dermed den overordnede ramme for de kommende års politiske prioriteringer, Kommuneplan 2020-2032 og alle øvrige politikker, strategier og handleplaner i Odense Kommune.

 

Fem temaer i bystrategien

Bystrategi 2019 består af fem temaer:

  • Alle skal med i fællesskabet” sætter retningen for fremtidens velfærd.
  • Kreativitet og drivkraft” har fokus på de elementer, der skal bidrage til at forandre byen de kommende år: byens kulturliv og kulturgræsrødder, byens studerende, byens virksomheder og iværksættere og byens frivillige borgere.
  • Byudvikling med kvalitet” sætter retning for den fortsatte storbytransformation og for kvalitet i byudviklingen.
  • Bæredygtig mobilitet” sætter kursen for fremtidens bæredygtige og sundhedsfremmende mobilitet, som skal binde byen sammen og sikre opkobling til Fyn, Danmark og resten af verden.
  • Verdens bedste robotby” sætter retning for, hvordan Odense bliver verdens bedste robotby.

Endelig er FN’s verdensmål det filter, som alle indsatser i kommunen skal ses igennem frem mod 2030.

 

Yderligere information

Du kan læse mere på www.odense.dk/bystrategi2019.

Du kan downloade eller printe materialet her: "Bystrategi 2019 - Fra stor dansk by til dansk storby - en storby med omtanke". (PDF)

Du kan også se video fra byrådets vedtagelse den 30. oktober 2019 eller læse i referatet fra samme byrådsmøde.

Borgmesterforvaltningen