Spring til indhold

FN's Verdensmål som metode

Her beskrives FN’s verdensmål som det filter, som alle indsatser i kommunen skal ses igennem frem mod 2030.

I Odense har vi allerede et stærkt fokus på social, økonomisk og miljømæssig bæredygtighed. For os er det afgørende, at de tre elementer hænger sammen. Økonomisk vækst gavner nemlig ikke, hvis det ødelægger vores drikkevand. En højere løn er surt tjent, hvis vi slider vores krop op, og byudvikling er afvikling, hvis det skaber social opsplitning eller ødelægger vores natur. Derfor arbejder vi også målrettet med en række indsatser inden for bl.a. uddannelse, jobskabelse, sundhed, mangfoldighed, velfærd, miljø og klima.

Men udviklingen både i Odense og i vores omverden betyder, at vi i fremtiden må blive endnu tydeligere og gøre mere.

FN’s Verdensmål skal derfor være en ramme for, hvordan vi skal udvikle Odense som by. De skal gøre en direkte forskel for måden, vi tænker økonomisk udvikling, social sammenhængskraft og miljø. Verdensmålene er en forandringsdagsorden, der skal have indflydelse på vores måde at tænke på og derfor på alt, hvad vi gør som kommune.

Derfor vil vi realisere den odenseanske drøm ved at bruge FN’s Verdensmål som et filter, vi implementerer bystrategien igennem. Det har betydning for, hvordan vi tager os af hinanden. Det har også betydning for, hvordan vi understøtter en miljømæssig, bæredygtig udvikling og et mere varieret dyre- og planteliv. Og endelig hvordan vi sikrer en langsigtet, økonomisk udvikling, der ikke er i modsætning til de øvrige mål, men spiller bæredygtigt sammen. På den måde udgør bystrategien også Odense Kommunes agenda 21-strategi.

Som byråd sætter vi derfor en afgørende retning for udviklingen af et bæredygtigt Odense, der skal udfoldes gennem kommunens daglige arbejde i de politiske udvalg, og i samarbejdet med borgere og virksomheder. Det gør vi bl.a. gennem Odense Bæredygtighedsråd og Verdensmål Udvalget, hvor politikere, erhvervsliv, arbejdstagerorganisationer, uddannelsesinstitutioner, eksperter og mange andre arbejder for at skabe bæredygtige løsninger og gøre verdensmålene konkrete i Odense.

Læs om FN's Verdensmål i Odense