Spring til indhold

Om Bystrategi 2019

Bystrategi 2019 er Odense Byråds vision og strategi for udviklingen af Odense frem mod 2030.

Bystrategi 2019 sætter en bæredygtig retning for udviklingen af fremtidens velfærd, byens fysiske og mentale transformation til storby og for den fortsatte udvikling i vækst og beskæftigelse. På den måde udgør Bystrategi 2019 den overordnede ramme for de kommende års politiske prioriteringer, Kommuneplan 2020-2032 og alle øvrige politikker, strategier og handleplaner i Odense Kommune.

 

Bystrategien kan læses i sin helhed eller med fokus på hver enkelt afsnit. 

Den består af fem retningssættende temaer:

  • ”Alle skal med i fællesskabet”, der sætter retningen for fremtidens velfærd.

  • ”Kreativitet og drivkraft”, der har fokus på de elementer, der skal bidrage til at forandre byen de kommende år: byens virksomheder og iværksættere, byens kulturliv og kulturgræsrødder, byens frivillige borgere og byens studerende.

  • "Byudvikling med kvalitet”, der sætter retning for den fortsatte storbytransformation og for kvalitet i byudviklingen.

  • ”Bæredygtig mobilitet”, der sætter kursen for fremtidens bæredygtige og sundhedsfremmende mobilitet, som skal binde byen sammen og sikre opkobling til Fyn, Danmark og resten af verden.

  • ”Verdens bedste robotby”, der sætter retning for, hvordan Odense bliver verdens bedste robotby.

FN’s verdensmål beskrives som det filter, som alle indsatser i kommunen skal ses igennem frem mod 2030.

 

Læs baggrundsrapporten for Bystrategi 2019

Download Bystrategi 2019

 

Bystrategi 2019

Bystrategi 2019 er i offentlig høring fra 13. maj til 9. juli 2019. Her vil bystrategiens indhold og realisering være til debat. Der kan afgives høringssvar via Odense Kommunes høringsportal på www.odense.dk/hoering.


Herefter vil høringssvarene blive behandlet i Byrådet og bystrategien endeligt vedtaget. Herpå igangsættes en implementeringsproces internt i Odense Kommune, ligesom bystrategien skal ud og leve i byen.

Offentlig høring og klagevejledning