Spring til indhold

Adgang til offentlige områder under Tinderbox

Her finder du oplysninger om afspærring af offentlige områder omkring afholdelsen af Tinderbox

Billede af højen på Tinderbox taget af Solvejg Christensen
Foto: Solvejg Christensen

Tinderbox i Tusindårsskoven

I dagene torsdag, fredag og lørdag, 22. - 24. juni 2023 bliver der afholdt den årlige musikfestival Tinderbox i Tusindårsskoven.


I perioden 1. juni til og med 1. juli 2023 vil der i forbindelse med forberedelserne, afviklingen og oprydningen efter arrangementet være begrænsninger i offentlighedens adgang til området.


På nedenstående kort kan du se, hvilke områder, der i juni 2023 potentielt kan være afspærret:

Oversigtskort over pladsen på Tinderbox med afspærringer indtegnet
Arealet (rød afgrænsning), som afspærres for offentlighedens adgang i forbindelse med afholdelse af festivalen Tinderbox.

Klima- og Miljøforvaltningen