Spring til indhold

Regulering af råger og måger på kommunale arealer

Odense Kommune gør hvert år en indsats for at regulere i bestanden af råger og måger på kommunale arealer, hvor fuglene er til væsentlig gene. Reguleringen sker i samarbejde med Dansk Ornitologisk Forening, Dansk Naturfredningsforening og Jægerne i Odense.

Odense Kommune regulerer råger og måger på bestemte tidspunkter af året på KOMMUNALE områder. Indsatserne er forskellige og udføres i samarbejde med Dansk Ornitologisk Forening, Dansk Naturfredningsforening og Jægerne i Odense.

 

Regulering af råger og måger på private arealer er ejers ansvar.

Regulering af måger på kommunale områder

Regulering af råger på kommunale områder

 

Odense Kommune har ikke en særskilt indsats i forhold til byduer.

 

Gener fra andre dyr

Rotter

Herreløse katte

 

By- og Kulturforvaltningen