Spring til indhold

Regulering af råger og måger

Odense Kommune gør hvert år en indsats for at regulere i bestanden af råger og måger i byen, hvor fuglene er til væsentlig gene. Reguleringen sker i samarbejde med Dansk Ornitologisk Forening, Dansk Naturfredningsforening og Jægerne i Odense.

Odense Kommune regulerer råger og måger på bestemte tidspunkter af året. Indsatserne er forskellige og udføres i samarbejde med  Dansk Ornitologisk Forening, Dansk Naturfredningsforening og Jægerne i Odense.

Odense Kommune har ikke en særskilt indsats i forhold til byduer.

Regulering af måger

Regulering af råger

 

Gener fra andre dyr

Rotter

Vilde katte

 

By- og Kulturforvaltningen