Spring til indhold

Regulering af måger

Odense Kommune gør hvert år en indsats for at regulere i bestanden af måger i byen, hvor fuglene er til væsentlig gene. Reguleringen sker i samarbejde med Dansk Ornitologisk Forening, Dansk Naturfredningsforening og Jægerne i Odense.
.

Der er mange restriktioner forbundet med at regulere måger, og Odense Kommune skal søge tilladelse hos Naturstyrelsen til det.

 

Måger i Odense Kommune

Måger har altid været en del af bybilledet, og inden for de seneste år er mågerne begyndt at slå sig ned og yngle i byen. Byens tage er ideelle ynglepladser, hvor mågerne er i sikkerhed for ræven. 

Måger på taget kan være en fornøjelse for nogle, mens de for andre er til stor gene med skrig, møg og aggressiv adfærd. Men måger er ikke skadedyr. Læs mere om måger.

 

Regulering af stormmåger og sølvmåger

Odense Kommune foretager regulering af stormmåger og sølvmåger på kommunale arealer i perioden 1. april til 31. juli, hvor fuglene skønnes at være til væsentlig gene for omgivelserne. Vi indsamler æg fra rederne, fjerner reder og sætter mågeskræmmere op. Der eksperimenteres også med droneindsatser. Herudover bidrages med hjælp til regulering på private arealer, hvor grundejeren ikke selv har mulighederne.

 

Sølvmåge


Hvad kan du selv gøre?

Grundejeren kan selv iværksætte indsatser mod måger, der er til væsentlig gene.

  • Sørg for, at din grund ikke er attraktiv for mågen at slå sig ned på. Det kan du gøre ved at sætte drager op, falske ræve og gøre vandrette flader svære at yngle på
  • Hvis du har et fladt og tilgængeligt tag, kan du gøre det til en vane at gå der ofte fra den 15. marts
  • Sørg for, at der ikke er mad til mågerne på din grund. Luk affaldscontainer, stil ikke affald på jorden og lad være med at fodre fuglene
  • Hvis mågerne allerede har slået sig ned, så kan du fjerne deres æg og reder. På den måde regulerer du i bestanden for næste år. Det kræver altid tilladelse fra Naturstyrelsen at samle æg. Se mere i afsnittet herunder.

Tilladelse til at regulere måger

Det kræver både tilladelse at fjerne æg og/eller unger fra reden og at skyde måger. Denne tilladelse kan den enkelte grundejer søge hos Naturstyrelsen.

 

Ansøgningsskemaer og mere information om regulering finder du på Naturstyrelsens hjemmeside.

 

Stormmåge på lygtepæl 

Kontakt Odense Kommune vedr. måger 

Hvis du observerer måger, der er til gene for omgivelserne, kan du kontakte parkforvalter Tonny Normann Hansen. Send en mail, hvor du beskriver problemet, og hvor du har observeret måger. Odense Kommune samler oplysningerne sammen og vurderer herefter, hvor indsatsen skal være.

 

Regulering af andre fugle

Odense Kommune regulerer også råger, og det kan du se mere om på siderne om regulering af råger.

 

Odense Kommune har ikke en særskilt indsats i forhold til byduer. Du kan med fordel forsøge af skræmme eller afværge byduer på samme vis som med råger og måger.

 

By- og Kulturforvaltningen