Spring til indhold

Regulering af råger på kommunale arealer

Odense Kommune gør hvert år en indsats for at regulere i bestanden af råger på kommunale arealer, hvor fuglene er til væsentlig gene. Reguleringen sker i samarbejde med Dansk Ornitologisk Forening, Dansk Naturfredningsforening og Jægerne i Odense. 

Rågen yngler i kolonier, og de er temmelig støjende. Derfor kan det godt være en blandet fornøjelse at bo ved siden af en rågekoloni. Rågen er en fredet fugl i henhold til EU-fuglebeskyttelsesdirektivet. Fredningen gælder også æg og unger.

 

Odense Kommune regulerer kun råger på KOMMUNALE arealer.

 

Kommunale arealer: Regulering af råger på kommunale arealer

Det kræver en dispensation fra Naturstyrelsen at regulere råger. Odense Kommune foretager flere steder regulering af råger på kommunale arealer i samarbejde med Dansk Naturfredningsforening, Jægerne i Odense og Dansk Ornitologisk Forening. 

Reguleringsindsatsen i forhold til råger på kommunale arealer omfatter udelukkende ungerne. Generelt skydes voksne råger ikke, og reder fjernes ikke.

Der er restriktioner for arbejdet med at regulere råger, og for hvert sted skal Odense Kommune indhente tilladelse fra Naturstyrelsen.
  
Odense Kommune regulerer i bestanden af rågeunger på KOMMUNALE arealer fra den 1. maj og frem til den 15. juni. 

 

Private arealer: Hvad kan du selv gøre?

Som hovedregel skal man have gjort en væsentlig indsats for at skræmme rågerne væk eller afværge, at de slår sig ned, før man kan få en tilladelse til at regulere råger hos Naturstyrelsen.

 

Du kan læse mere om regulering af bl.a. råger på Naturstyrelsens hjemmeside.


Kontakt Odense Kommune vedr. råger på kommunale arealer

Hvis du observerer råger på KOMMUNALE arealer, der er til gene for omgivelserne, kan du kontakte Marie Vindel Pedersen. Send en mail, hvor du beskriver problemet, og hvor du har observeret råger. Odense Kommune samler oplysningerne sammen og vurderer herefter, hvor indsatsen skal være.

 

Regulering af andre fugle på kommunale arealer

Odense Kommune regulerer også måger på kommunale arealer og bygninger, og det kan du se mere om på siderne om regulering af måger.

 

Odense Kommune har ikke en særskilt indsats i forhold til byduer. Du kan med fordel forsøge af skræmme eller afværge byduer på samme vis som med råger og måger.

By- og Kulturforvaltningen