Spring til indhold

Grønt Danmarkskort

Der skal oprettes et naturråd på Fyn (Middelfart undtaget) i henhold til Lov om Planlægning.

Naturrådet skal bistå kommunerne med udpegning af områder, som skal indgå i Grønt Danmarkskort. Forslaget skal geografisk dække de kommuner, som det lokale naturråd dækker.

Faaborg-Midtfyn Kommune er udpeget som sekretariatskommune. På deres hjemmeside finder I relevant materiale og kan læse mere om opgaven. 

Følgende organisationer eller foreninger kan anmode om at indgå i naturrådet på Fyn:

  • relevante landsdækkende erhvervsorganisationer
  • landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, eller som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesse
  • lokale foreninger og organisationer, der efter deres formål eller i øvrigt er knyttet til interesser forbundet med beskyttelse og benyttelse af natur.

Hver organisation eller forening kan indstille ét medlem og én suppleant til naturrådet.

 

Naturråd består af højst 20 medlemmer

Naturrådet kan højest bestå af 20 medlemmer og der skal tilstræbes en ligelig repræsentation af organisationer og foreninger, der varetager forskellige interesser i forbindelse med planlægning for natur – altså en ligelig repræsentation af natur-, miljø- og friluftsinteresser på den ene side og erhvervsinteresser på den anden side.

 

Derudover finder ligestillingsloven anvendelse. Det betyder, at foreninger og organisationer skal indstille både en mand og en kvinde. Hvis det ene køn kun i ringe omfang er repræsenteret eller valgt ind i foreningen eller organisationen kan kravet fraviges. Hvis det er tilfældet skal I kort redegøre for det i forbindelse med anmodningen om at indgå i naturrådet.

 

På baggrund af de anmodninger om deltagelse der indkommer, vil sekretariatskommunen, i samråd med de øvrige kommuner, sammensætte et naturråd med en ligelig vægtning af interesser og køn. 

 

Derudover deltager en observatør fra hver kommune.

Anmodning sendes til Faaborg-Midtfyn Kommune

Anmodning om oprettelse af et naturråd skal sendes til sekretariatskommunen senest fredag den 22. december 2017 på mail til gikje@fmk.dk. Anmodning skal indeholde navn på organisation/forening, navn, mail og tlf.nr. på medlem og suppleant.

Oprettelse af Naturråd

Naturrådets oprettelse og medlemmer bliver offentliggjort på Faaborg-Midtfyn Kommunes hjemmeside. Naturrådet skal senest være oprettet den 15. januar 2018.

 

Her kan I læse mere om Grønt Danmarkskort på Miljø- og Fødevareministeriets hjemmeside. Og I kan læse mere om bekendtgørelse om oprettelse af lokale naturråd på Retsinformations hjemmeside.

 

By- og Kulturforvaltningen