Spring til indhold

Vandløb

Læs om offentlige vandløb samt om den variation af fisk, andre dyr og planter, der er knyttet til vandmiljøer.

Vandløb og deres omkringliggende naturarealer udgør levesteder for en stor variation af fisk samt andre dyr og planter, der er knyttet til vandmiljøer. 

Den eksisterende lovgivning forpligtiger kommunen til at sikre en god tilstand i vandløbene. For at opnå en gunstig udvikling for naturen, har Odense Kommune fokus på at bevare og forbedre eksisterende forhold i vandløbene. Det er i den forbindelse vigtigt, at vandløbene fungerer hensigtsmæssigt i forhold til at kunne bortlede vand.

Læs om oprettelse af vandråd i hovedvandoplandet Odense Fjord

Klima- og Miljøforvaltningen