Spring til indhold

Vandløbsregulativer

Her finder du regulativerne for de offentlige vandløb i Odense Kommune.

For alle offentlige vandløb er der udarbejdet et regulativ. Regulativet indeholder en beskrivelse af vandløbet og vandløbets tværprofil eller vandføringsevne. Derudover beskriver regulativet omfanget af og tidspunkter for vedligeholdelsen.

I Odense Kommune er regulativerne samlet i fællesregulativer for de tidligere kommunevandløb samt regulativer for de tidligere amtsvandløb. 
Er der spørgsmål vedrørende regulativer, er du velkommen til at kontakte vandløbsmyndigheden. 

Regulativer for tidligere amtsvandløb:

Grænsevandløb (hvor Odense Kommune ikke står for vedligeholdelsen)

Fællesregulativer for tidligere kommunevandløb:

Odense Kommune har i 2019 nedklassificeret en række af de offentlige vandløb til private vandløb. Dette betyder at regulativet bortfalder og at bredejeren selv skal foretage vedligeholdelsen. Vandløbslovens bestemmelser gælder fortsat for de nedklassificerede vandløb ligesom nedklassificeringen ikke ændrer på en eventuel beskyttelses i forhold til Naturbeskyttelseslovens § 3.  

 

Oversigten over nedklassificerede vandløb ses nederst på denne side. 

 

Odense Kommune har i forbindelse med nedklassificeringen udarbejdet folderen Værd at vide om nedklassificering af Vandløb

Nedklassificerede vandløb i fællesregulativerne.

 • A - Odense Å, nedre del
  Svendsagerrenden, øvre del af Lettebækken, Afløb fra Højme, Trellebjergafløbet, øvre del af Hedebækken, Stegstedafløbet

 • B - Odense Å, øvre del
  Afløb fra Fangel Vestermark, øvre del af Borreby Møllebæk, Vosemoseafløbet, St. Bispebjerg Afløbet

 • C - Lindved Å
  Hjallese Hegning, Hvilehøjafløbet, Højbyafløbet og øvre del af Allerup-Højby Skel

 • D - Vejrup Å 
  Afløb fra Birkum Kohave, Tilløb fra Viemosen, Tilløb til Vandløb ved Thorup, Afløb ved Kærbygård, Afløb ved Rågelund inkl. tilløb, Kappendruprenden, Tilløb fra Gammellung, Midterenden med tilløb

 • E - Seden Strand 
  Seden Bæk

 • F - Lumby Strand
  Øvre del af Marbækrenden og Stige Langender

 • G - Stavis Å 
  Vimmelsbækken

 • H - Ryds Å
  Øvre del af Vibelundafløbet, Tyrsbjergafløbet med tilløb og Spedsbjergafløbet 

Klima- og Miljøforvaltningen