Spring til indhold

Parker og grønne områder, drift og vedligeholdelse

Drift og vedligehold i kommunens parker og grønne områder udføres af entreprenører.

Kommunes parker og grønne områder bliver plejet og vedligeholdt af de entreprenører, der har entreprisen. 

 

Arbejdet omfatter gartnerisk pleje, renhold og vedligehold af byens parker, legepladser, vejbeplantninger, skove, naturområder og grønne udearealer omkring et udvalg af byens institutioner.

Faglige kravspecifikationer

Kvalitetshåndbog - Kvalitetsbeskrivelse for drift af grønne områder 2019 -  2024

By- og Kulturforvaltningen