Spring til indhold

Grønne udearaler ved kommunale bygninger og institutioner

Drift og vedligehold af et udsnit af arealer ved bygninger og institutioner.

Odense Kommune, Park og Vej forvalter kun et lille udsnit af de grønne udearealer ved kommunes bygninger og institutioner. Disse arealer er indarbejdet i udbudsområdet parker og grønne områder, og det gartneriske vedligeholdelsesarbejde indgår dermed i disse entreprisekontrakter.

Driften af langt de fleste udearealer ved de kommunale institutioner (skoler, børnehuse, mv.) er underlagt selvforvaltning. Det vil sige, at det er den enkelte institution der har ansvar for - og budget til driften. Det er derfor den enkelte institutionsleder eller vicevært/serviceleder, der fastlægger omfanget og kvaliteten af den grønne pleje.

Gartnerarbejdet varetages og udføres af mange forskellige aktører, afhængig af hvordan den enkelte institution har valgt at håndtere forvaltningsansvaret.

De fleste udearealer ved kommunale bygninger i øvrigt forvaltes af Ejendom, By- og Kulturforvaltningen.

De grønne udearealer er typisk arealerne der ligger helt inde omkring bygningerne. Der er ikke defineret en generel og entydig afgrænsning mellem Grønne udearealer og Parker og grønne områder.

By- og Kulturforvaltningen