Spring til indhold

Boldbanearealer, drift og vedligeholdelse

Drift og vedligehold af boldbanearealer udføres af entreprenører.

Vedligeholdelsen af kommunes boldbanearealer er udbudt som to entrepriser. Dels som drift og vedligeholdelse af selve boldbanerne og dels som gartnerydelser omkring boldbaner.

 

Arbejdet omfatter primært pleje af sportsplæner, men også mindre gartnerarbejder, renhold og vedligehold.

Faglige kravspecifikationer

         Kvalitetshåndbog for drift og vedligeholdelse af boldbaner Kvalitetshåndbog for gartnerydelser omkring boldbaner

By- og Kulturforvaltningen