Spring til indhold

Vandløbsvedligehold

Drift og vedligehold af de kommunale vandløb udføres af entreprenører.

Arbejdet med vedligeholdelse af offentlige vandløb er opdelt i fire selvstændige entrepriser, der repræsenterer geografiske og naturligt sammenhængende vandløbssystemer.

  1. Odense Å nedre del, Lindved Å og Åsum Bæk
  2. Borreby Møllebæk og Damhavebækken
  3. Lumby Afløbet, Vejrup Å, Krags Å og Geels Å
  4. Stavis Å, Ryds Å, Viemoserenden, Højbjergafløbet

Arbejdet omfatter i hovedtræk:
- Grødeskæring
- Almindelig vedligehold, herunder oprydning i vandløbet og beskæring af bevoksning, der er til gene for vandløbets vandføringsevne. 

Arbejdet i entreprise 1, 3 og 4 varetages af HedeDanmark.
Arbejdet i entreprise 2 varetages af Vandløbsservice ApS.

 

 

By- og Kulturforvaltningen