Spring til indhold

Vandløbsvedligehold

Drift og vedligehold af de kommunale vandløb udføres af entreprenører.

Arbejdet med vedligehold af vandløb er opdelt i 8 selvstændige entrepriser, der repræsenterer geografiske og naturligt sammenhængende vandløbssystemer:

  • Odense Å, nedre del, i alt ca. 18 km vandløb
  • Odense Å, øvre del, i alt ca. 24 km vandløb
  • Lindved Å, i alt ca. 26 km vandløb
  • Vejrup Å, i alt ca. 34 km vandløb
  • Seden Strand, i alt ca. 9 km vandløb
  • Lumby Strand, i alt ca. 7 km vandløb
  • Stavids Å, i alt ca. 40 km vandløb
  • Ryds Å, i alt ca. 22 km vandløb

Arbejdet omfatter i hovedtræk:

  • Grødeskæring
  • Almindeligt vedligehold herunder oprydning i og langs vandløbet, beskæring af generende bevoksning, samt bekæmpelse af bjørneklo

Arbejdet i entreprise 1, 2, 3 og 4 udføres af Hessum-Have A/S.
Arbejdet i entreprise 5, 6 og 8 udføres af Brian Andersen Vandløbsservice.
Arbejdet i entreprise 7 udføres af Hededanmark A/S.

By- og Kulturforvaltningen