Spring til indhold

Giftfrie arealer

I Odense Kommune er der næsten 40 km2 giftfrie skove, grønne arealer og anlæg. Boligejere kan også gøre egne haver mere insektvenlige. Se mere herunder.

Danmarks Naturfredningsforening og Landsforeningen Praktisk Økologi hjælper havejere med at droppe giften i have. Det vil Odense Kommune gerne støtte. Odense benytter allerede giftfri bekæmpelse af ukrudt, men nu er de kommunale arealer også tilmeldt Giftfri Have / Giftfri arealer. 

 

I Odense er der 39,8 km2 giftfrie arealer, som fx skove, parker og grønne arealer. Her kan du se et kort over de giftfrie arealer.

 

I Odense Kommune vil man dog fortsat bekæmpe rotter og hvepse som hidtil, ligesom der vil være områder, hvor det af sundheds- og sikkerhedsmæssige hensyn er nødvendigt at bekæmpe myrer og andre insekter med gift. Det kan være omkring køkkener eller lignende.

 

Vil du også slippe haven fri og skabe en mere insektvenlig have derhjemme, så kan du tilmelde dig projektet "Slip haven fri", som du finder mere information på www.sliphavenfri.dk

By- og Kulturforvaltningen