Spring til indhold

Kirkegårde, drift og vedligeholdelse

Drift og vedligeholdelse af de kommunale kirkegårde varetages af entreprenører.

De kommunale kirkegårde er opdelt i 2 entrepriser:

  1. Assistenskirkegården
  2. Omegnskirkegårde (Dalum, Fredens, Korsløkke og Risings)

Driftsopgaverne omfatter gartnerisk pleje og vedligehold af kirkegårdene, inkl. leverancer og bortskaffelse af affald, opdelt på opgaverne:

  • Pleje af kirkegårdenes veje, stier og fælles arealer
  • Pleje af individuelle og fælles gravsteder
  • Bistand ved begravelser mv.

Den daglige forvaltning og driftsstyring sker fra Kirkegårdskontoret.


By- og Kulturforvaltningen