Spring til indhold

Kvalitetshåndbog for kirkegårde

Kvalitetshåndbog for kirkegårde bruges af de entreprenører og udførende, der har det praktiske arbejde med drift og vedligehold af de kommunale kirkegårde.

Denne kvalitetshåndbog er udarbejdet i år 2012 i forbindelse med gennemførelse af udbud af vedligeholdelse af Odense Kommunes parker og grønne områder.

Kvalitetshåndbogen er revideret i 2014 ved tilføjelse af nye elementbeskrivelser samt ved fjernelse af enkelte entrepriserelevante sætninger, der indgår i de enkelte entreprisers tilbudsgrundlag.

Kvalitetshåndbogen bygger på, at alle grønne områder er opdelt i en række opmålte elementer, som findes i en samlet arealregistrering. Registreringerne består af digitalt kortmateriale med tilhørende mængdeopgørelser (GIS).

Ordregiver vedligeholder registreringerne og gør dem tilgængelige for entreprenøren på kommunes hjemmeside, eller via en anden internetportal eller en WMS-tjeneste.

 

By- og Kulturforvaltningen